Pogranicza Słowiańszczyzny przełomu XX i XXI wieku. Język – społeczeństwo – kultura – tożsamość

Międzynarodowa konferencja naukowa oraz warsztaty lingwistyki kulurowej